دستگاه یونتوفروزیس-درمان تعریق کف دست،زیربغل،کف پا

دستگاه یونتوفروزیس-درمان تعریق کف دست،زیربغل،کف پا

انسان‌ها به طور میانگین دارای ۲.۶ میلیون غده تعریق بر روی پوست خود بوده که این غدد در تمام بدن پخش شده‌اند. این غدد تعریق در غشای میانی پوست و در کنار غدد متعدد دیگر ...