دستگاه آر اف لاغری کاویتیشن

دستگاه آر اف لاغری کاویتیشن که  با شکاندن سلول های چربی در چند جلسه علاوه بر اینکه چربی های اضافی را از بین می برد با کمک امواج اولتراسوند برگشت دوباره چربی به بافت مورد نظر را نیز از بین می برد.این دستگاه فقط در مدل های پزشکی بوده و دارای تاییدیه از وزارت بهداشت می باشد.
cavitation_1
استفاده از امواج مافوق صوت به جهت از بین بردن بافت های چربی، ایده اصلی استفاده شده در دستگاههای لاغری می باشد. دو پارامتر سیگنالهای ما فوق صوت که برای جلوگیری از آسیب رسانی آنها باید تحت کنترل قرار گیرند، یکی دامنه (شدت) بوده و دیگری فرکانس آنها می باشد. به طور کلّی، در دستگاه هایی که جهت کاربردهای درمانی مورد استفاده قرار می گیرند، از امواج صوتی با دامنه کم و فرکانس بالا استفاده می شود. این موضوع در مورد دستگاههای کاویتیشین لاغری نیز صادق می باشد.
هنگامی که موج مافوق صوتی که دامنه و فرکانس آن از لحاظ پزشکی برای بدن بیمار آسیبی نداشته باشد، توسط دستگاه تولید گردد، این موج با استفاده از پروب های (handpiece) مخصوص که روی پوست بیمار قرار داده می شود، به بافت های چربی تابانیده می شود. امواج مافوق صوت بعد از برخورد با بافت های چربی، ایجاد حباب های بخار را باعث می شوند. این بخارهای پرانرژی که توضیح مکانیزیم تولید آنها در این بحث نمیگنجد، به دلیل افزایش حجمی که در نقاط کم فشار برای انها اتفاق می افتد، با قرار گرفتن در نقاط پرفشار و اعمال فشار به پوسته آنها، ترکیده می شوند. نقش امواج مافوق صوت در ایجاد نقاط کم فشار و پرفشار نیز حائز اهمیت است.
فرآیند ایجاد و شکسته شدن حبابهای بخار که در بالا توضیح داده شد، موجب ایجاد لرزش و آزاد شدن مقدار زیادی انرژی می گردد. به دلیل حضور این حبابها در بین سلولهای چربی، ترکیده شدن آنها و آزادسازی انرژی، باعث شکسته شدن دیواره سلولهای چربی می گردد. این موضوع باعث می شود که بسیاری از اسیدهای چربی پیچیده به اسیدهای ساده تبدیل گردند. این موضوع باعث ظهور لاغری در شخص بیمار می گردد.
لاغری ایجاد شده توسط روش فوق که ایجاد کاویتاسیون با استفاده از امواج مافوق صوت بوده، به حدی است که حتی بعد از یک جلسه درمان، به خوبی نتایج آن قابل حس است.
cavitation_3 cavitation_4_11